RELACIÓN SUELO VEGETACIÓN

Á R E A    D E    D E S A R R O L L O

P R O D U C C I Ó N    C I E N T Í F I C A

RESPONSABLE

M. en C. Ramiro Ríos Gómez
Profesor de Carrera Titular “A”
Correo electrónico:riosgr55@yahoo.com.mx

UBICACIÓN

Campus II, Batalla 5 de mayo S/N, esq. Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa, Ciudad de México. C. P. 09230.